AKTIVNOSTI

Mladinski dom Malči Beličeve

 • mesečna žepnina štirim varovancem doma,
 • obiski varovancev in udeležba na prireditvah, ki jih organizirajo v domu,
 • nakup novoletnih čestitk, ki jih izdelajo varovanci doma,
 • obdarovanje varovancev in skupine v prazničnem decembru.

ZPM Moste Polje

 • botrstvo za socialno ogroženo srednješolko in plačilo naročnine na internet,
 • zbiranja oblačil preko spletnega portala Podarimo.si.

Rdeči križ Metlika

 • sodelovanje v akciji Drobtinica - zbiranje sredstev za šolsko prehrano.

Drugi projekti

 • botrstvo hrvaški deklici, ki želi zaključiti šolanje v Sloveniji,
 • pomoč družinam v stiski v sodelovanju s patronažno službo ZD Bežigrad,
 • zbiranje oblačil za socialno ogrožene družine,
 • doniranje denarnih sredstev za plačilo položnic materi samohranilki s tremi otroci.

Sodelovanje z drugimi IW klubi

 • prednovoletno srečanje s pobratenim klubom IWC Trst,
 • srečanje v Trstu s pobratenim klubom IWC Trst ob praznovanju mednarodnega dneva IW,
 • vključitev v mednarodnei projekt IIW - Langobardi,
 • s prijateljicami iz IW klubov iz Italije udeležba na avdienci pri papežu.

Druge akcije

 • organizacija dobrodelnega bazarja:
  • izdelkov članic kluba,
  • novoletnih čestitk in nakita, ki so jih izdelali učenci Doma Malči Beličeve in
  • adventnih venčkov, ki so jih izdelali mladi iz Stanovanjske skupine Črnuška gmajna,
 • sodelovanje v akciji » Velikonočna sreča«, ki jo organizira Rotaract klub Ljubljana,
 • sodelovanje v akciji Anina zvezdica.