NAŠI PROJEKTI

Mladinski dom Malči Beličeve

 • plačujemo mesečno žepnino štirim varovancem doma,
 • sodelujemo z vzgojitelji doma in pomagamo varovancem pri učenju,
 • obiskujemo varovance in se udeležujemo prireditev, ki jih organizirajo v domu,
 • ob novem letu kupimo čestitke, ki jih izdelajo varovanci doma,
 • v prazničnem decembru obdarujemo naše varovance,
 • skupini, v kateri so naši varovanci, omogočimo ogled kino, gledaliških in baletnih predstav,
 • podarile smo jim praznovanje rojstnih dni v restavraciji McDonald's,
 • podarile smo jim računalnik,
 • varovancem smo omogočile terapije, ki jih je izvajala mlada zdravnica z izšolanim terapevtskim psom,
 • naša članica je domu podarila dva monitorja,
 • naše članice so domu podarile veliko pisarniškega materiala, računalnike, printer in monitorje.

Iskrica Nedeljskega dnevnika

 • s finančnimi sredstvi smo pomagale družini za šolanje otrok,
 • socialno ogroženi družini smo prispevale za nakup štedilnika ter za šolanje otrok,
 • prispevale smo del finančnih sredstev za odpravo arhitektonskih ovir v bivalnem okolju invalidnega otroka,
 • družini smo prispevale finančna sredstva za ureditev strehe,
 • prispevale smo finančna sredstva za nujno pomoč pri nabavi hrane za nekaj družin,
 • družini iz Kočevske Reke smo nakazovale mesečno pomoč za hrano in plenice ter prispevale za nakup pralnega stroja,
 • fantu iz rejniške družine smo prispevale za letno taborjenje in dvodnevni izlet,
 • družini iz Šmarij pri Jelšah smo odstopile rabljen računalnik in tiskalnik za sina študenta,
 • družini iz Litije smo odstopile rabljen računalnik, novo računalniško mizo in stol za otroka osnovnošolca. Naša članica plačuje družini mesečne stroške za internet. Prispevale smo tudi obleke za otroke in jim predale prehrambene in druge izdelke, ki jih je zbral Rotarakt klub Ljubljana. Družini smo mesečno nakazovale prispevek, ki je bil namenjen predvsem za potrebe njenih otrok in njihovih dejavnosti,
 • petim družinam v stiski smo plačale zapadle položnice,
 • prispevale smo finančna sredstva za pomoč mladim družinam v stiski in obdarile starše in otroke z nujno potrebnimi stvarmi za dom, šolo in prosti čas,
 • poplavljencem iz Krške vasi smo prispevale za nabavo enega gospodinjskega aparata.

Območno združenje RK Maribor

 • družini iz Hoč pri Mariboru smo za bolnega in prizadetega otroka prispevale za nakup postelje in za fizioterapijo.

Krizni center za otroke Palčica

 • kriznemu centru smo poklonile športni voziček, ki ga je prispevala naša članica ter prispevale finančna sredstva za nakup še enega novega športnega vozička.

Fundacija Kekec

 • prispevale smo za nakup prilagojenega vozila za prevoz invalidnega otroka.

Rdeči križ Metlika

 • donirale smo za deklico, ki ima cerebralno paralizo in potrebuje dvigalo,
 • donirale smo za dečka, ki potrebuje prilagojen WC zaradi prirojene okvare, deček se je rodil brez rok,
 • donirale smo sredstva za nakup šolskih potrebščin - akcija Šolar,
 • za družino s tremi šoloobveznimi otroki smo prispevale za šolske potrebščine – akcija Družina.

Rdeči križ Kočevje

 • družini iz Kočevja smo nakazale prispevek za poravnavo stroškov šolske prehrane.

ZPM Moste Polje

 • prispevale smo za projekt Brezplačna učna pomoč,
 • prispevale smo za akcijo Letovanje otrok,
 • za socialno ogroženo srednješolko smo prispevale živila, rabljena oblačila in obutev, jo obdarile ob novem letu ter ji kupile nova oblačila,
 • za socialno ogroženo mati z dvema otrokoma smo:
  • prispevale za zaključek šolanja na Fakulteti za management,
  • obdarile družino z igračami in priboljški ob novem letu in Veliki noči,
  • prispevale za nabavo sveže hrane,
  • pet mesecev smo prispevale del sredstev za plačilo položnic,
  • donirale smo finančna sredstva, da je mati lahko spremljala hčer na zdravljenju na Debelem rtiču ter organizirale, da je sin brezplačno bival v zdravilišču.

Urad za priseljevanje in begunce

 • z darili in opremo za novorojenčke smo pomagale begunskemu centru v Kozini.

Socialno varstveni zavod Prizma Ponikve

 • prispevale smo sredstva za sofinanciranje nakupa vozila za potrebe stanovalcev bivalnih enot zavoda.

Društvo Ključ

 • prispevale smo za izvedbo 3 delavnic na šolah v zvezi s preprečevanjem trgovine z ljudmi.

Mestni muzej Ljubljana

 • donirale smo finančna sredstva za izdelavo makete Koslerjevega dvorca,
 • donirale smo finančna sredstva za nakup fotografske kamere, ki jo je uporabljal slikar Rihard Jakopič. Kamera je sestavni del stalne zbirke Mestnega muzeja in je bila razstavljena ob 140. obletnici rojstva umetnika.

Druge akcije

 • prispevale smo del finančnih sredstev za nakup ultrazvoka za ljubljansko porodnišnico,
 • finančno smo pomagale družini z osmimi otroki,
 • v sodelovanju z vrtcem Ane Ziherlove v Ljubljani smo izpeljale projekt »Otroci otrokom«; del denarja smo namenile družini s sedmimi otroki,
 • izvedle smo modno revijo - denar smo namenile družini z invalidnim otrokom - tetraplegikom,
 • g.Andrej Šegš je našemu klubu podaril klavir, ki smo ga namenile družini s tremi otroki,
 • družini s petimi otroki smo zagotovile denarno pomoč za nakup sobe,
 • študentki solo petja smo prispevale finančna sredstva za študij v tujini,
 • s prodajo oblačil smo sodelovale na »Bazarju« v Festivalni dvorani na Bledu,
 • McDonald's je klubu daroval bone za prehrano, ki smo jih namenile socialno ogroženim družinam,
 • Pediatrični kliniki v Ljubljani smo donarale laserski tiskalnik,
 • OŠ Spodnja Šiška smo prispevale finančna sredstva za ureditev zunanjih športnih površin,
 • prispevale smo finančno pomoč družini za odpravo posledic poplave,
 • pridobile smo sponzorja, podjetje Talum, ki je prispevalo denar za finančno pomoč družini 9-letnega dečka, ki je utrpel hude poškodbe po skoku v bazen,
 • prispevale smo finančna sredstva za nakup pralnega stroja in hrane za socialno ogroženo mlado mater in hčer,
 • preko Karitasa smo prispevale finančna sredstva za odpravo posledic neurja v Kamniku,
 • glasbenemu kvintetu smo prispevale za nakup instrumenta,
 • plačevale smo prispevek za pokrivanje stroškov najemnine azilantu iz Irana,
 • organizirale smo dobrodelni bazar izdelkov, ki smo jih same pripravile oz. izdelale,
 • sofinancirale smo šolo v naravi za učenca OŠ Poljane,
 • prispevale smo finančna sredstva za mlade iz stanovanjske skupnosti Črnuška gmajna,
 • prispevale smo v fundacijo za dečka iz socialno ogrožene družine iz Šentilja,
 • preko Svetovalnega centra smo donirala sredstva za socialno ogroženo družino iz Ljubljane,
 • preko društva distrofikov Slovenije smo za otroka - distrofika donirale za nakup električnega skuterja,
 • na osnovi skupne akcije z RC Nike smo obdarile Varno hišo društva za nenasilno komunikacijo z boni za prehrano,
 • za samohranilko s tremi otroci iz Litije, smo prispevale za plačilo položnic ter jo obdarile; naša članica plačuje družini naročnino na internet,
 • vključile smo se v akcijo Anina zvezdica in prispevale za nakup prehrambenih izdelkov in izdelkov za osebno nego,
 • sodelujemo v v tradicionalnih akcijah »Velikonočna sreča« in »Iz moje v Miklavževo košarico«, ki jih organizira Rotaract klub Ljubljana.