ZGODOVINA ZDRUŽENJA INTERNATIONAL INNER WHEEL

Rotary International je ustanovil Paul Harris leta 1905 v Chicagu v Illinoisu, ZDA in v naslednjih desetih letih se je gibanje razširilo tudi v Veliko Britanijo. Rotarijci so se lotevali številnih projektov za pomoč skupnosti, ki so zahtevali tudi pomoč in sodelovanje njihovih soprog. Običajno se je za take projekte ustanovil damski odbor, ki pa je bil razpuščen, ko je bil projekt zaključen. Vendar pa se je nekaj takih skupin še naprej družilo in uživalo v prijateljstvu, ki se je rodilo med njimi. Pogosto so izvajale tudi svoje lastne dobrodelne dejavnosti. Organizirale so družabne dogodke, povabile predavatelje, ki so jim priredili zanimiva predavanja. V tistih časih je bila ločnica med bogatimi in revnimi v Veliki Britaniji še zelo izrazita, ni pa še bilo sledi o dobrodelnih ali podobnih organizacijah in zato je bilo odprtih veliko možnosti za dobrodelno in prostovoljno delo.

In tako se je rodil prvi Inner Wheel klub v Manchestru v Angliji 10. januarja 1924, skoraj dve desetletji po ustanovitvi prvega Rotary kluba, na pobudo gospe Margarette Golding, soproge rotarijca Oliverja Goldinga. Njena vizionarska predvidevanja so se uresničila: že 84 let soproge rotarijcev, združene »pod svojo lastno zastavo«, kot »notranje kolo« pomagamo pri izvedbi projektov svojim partnerjem; sinergija z »velikim rotarijskim kolesom« deluje. Znak, ki ga je IW sprejel za svojega, je rotarijsko kolo z majhnim zobcem znotraj, ki ponazarja notranje kolo, ki poganja veliko kolo.

10. januar se danes praznuje kot Dan Inner Wheela po vsem svetu.

Razvoj organizacije Inner Wheel je šel v smer združevanja klubov v distrikte, nacionalne organe upravljanaja, na vrhu administrativne piramide pa je najvišji mednarodni organ združenje, upravni odbor IIW, ki ga vodi vsako leto druga predsednica.

Leta 1967 je nastalo to svetovno združenje International Inner Wheel (IIW), ki organizira mednarodne konvencije IIW vsaka tri leta.

Na 11. mednarodni konvenciji IIW v Stockholmu leta 2000 je bil sprejet sklep o nagradi Margarette Golding (Margarette Golding Award), ki se podeljuje za izjemna prizadevanja za pomoč v okviru Inner Wheela. Od leta 2001 je bilo podeljenih že več kot 200 nagrad MGA.

O Inner Wheel klubu Ljubljana

Prvi Inner Wheel klub v Sloveniji je bil ustanovljen v Ljubljani leta 1998 in ima danes 34 članic. Je sestrska organizacija Rotary kluba Ljubljana, nekatere članice Inner Wheel kluba Ljubljana pa prihajajo kot soproge in partnerice članov drugih Rotary klubov: RC Emona, RC Grosuplje in RC Ljubljana - Center.

Predsednice IW kluba Ljubljana

Prva predsednica 1998/1999 Jožica Drese
Druga predsednica 1999/2000 Olga Cerar
Tretja predsednica 2000/2001 Stanka Šinkovc
Četrta predsednica 2001/2002 Blanka Šetinc
Peta predsednica 2002/2003 Dragica Papež
Šesta predsednica 2003/2004 Ksenija Špiler Božič
Sedma predsednica 2004/2005 Nataša Pezdirc
Osma predsednica 2005/2006 Nena Kopčavar Guček
Deveta predsednica 2006/2007 Nataša Jenčič
Deseta predsednica 2007/2008 Ana Sodnik Prah
Enajsta predsednica 2008/2009 Nataša Bižal Plausteiner
Dvanajsta predsednica 2009/2010 Simona Gradišek
Trinajsta predsednica 2010/2011 Suzana Domijan
Štirinajsta predsednica 2011/2012 Barbara Čuček
Petnajsta predsednica 2012/2013 Miroslava Drašler
Šestnajsta predsednica 2013/2014 Nataša Jenčič
Sedemnajsta predsednica 2014/2015 Alenka Žnidarič Stresen
Osemnajsta predsednica 2015/2016 Elda Gregorič Rogelj
Devetnajsta predsednica 2016/2017 Polonca Truden Dobrin
Dvajseta predsednica 2017/2018 Alenka Košorok Humar
Enaindvajseta predsednica 2018/2019 Kristina Ule Flisek

Leta 2000 je bil, kot drugi v Sloveniji, ustanovljen Inner Wheel klub Maribor.

Oba Inner Wheel kluba v Sloveniji delujeta na več področjih: skrb in pomoč za otroke, mladostnike, družine, ostarele, slepe in slabovidne, begunce in druge posameznike v stiski. Pomagamo pri izobraževanju, vzgoji, ponovnem vzpostavljanju medčloveških odnosov , trudimo se ponuditi roko prijateljstva in pomoči, razumevanja in tolažbe. Srečne smo in se veselimo skupaj s svojimi varovanci, ko dosežejo svoje cilje.